måndag 17 augusti 2020

The Traitor's Kingdom, Erin Beaty

Titel
: The Traitor's Kingdom
Originaltitel: The Traitor's Kingdom
Serie: The Traitor's Circle #3
Författare: Erin Beaty
Utgivningsår: 2019
Förlag: Imprint
Sidor/tid: 387 sidor
Genre: Ungdom, Fantasy
Språk: Engelska


Handling:
Once a spy and counselor to the throne, Sage Fowler has secured victory for her kingdom at a terrible cost. Now an ambassador representing Demora, Sage faces her greatest challenge to avoid a war with a rival nation. After an assassination attempt destroys the possibility of peace, Sage and her fiance, Major Alex Quinn, make a dangerous gamble to reveal the culprit. But the stakes are higher than ever, and in the game of traitors, betrayal is the only certainty. Unlikely alliances are forged and loyalties are stretched to the breaking point in the stunning conclusion to the Traitor's Trilogy.

Mina åsikter:
Karaktärer: 4/5
Handling: 4/5
Världsbygge: 5/5
Intressant: 4/5
Mitt nöje: 4/5

Snabb sammanfattning av vad jag tyckte
Den här serien tyckte jag var trevlig. Det låter ju hur tråkigt som helst, men det är inte alls fallet. Det är spänning, utan att skrämma mig. Det är våldsamt, utan att bli groteskt. Det är förälskelse utan att hoppa i säng det första man gör, vilket jag tycker är oerhört uppfriskande, att de inte gör alltså. 

Boken handlar om vänskap, politiska maktspel och naturligtvis förrädare. Som en röd tråd genom serien går frågan om vem det går att lita på och inte och som läsare är man ofta osäker. Balansen mellan krig och fred mellan de olika länderna och hur olika läger försöker få sin vilja igenom gör att det hela tiden händer något nytt. Jag är nöjd med läsningen , både denna boken och serien i sig.
⭐⭐⭐⭐

Går att köpa på Adlibris.comBokus.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar